Preview Mode Links will not work in preview mode

Наслада в ежедневния живот с Джойс Майер

Aug 1, 2022

Положителното мислене няма да дойде само при вас. Трябва умишлено да отхвърлите старите, негативни начини на мислене и да обновите ума си с мисли, които почитат Бога.


Jul 25, 2022

Да живеем в мир с другите поставя край на Божия план за нас и ни позволява да бъдем отворени за пълнотата на Неговите благословения.


Jul 18, 2022

"Да живеем в хармония с другите започва с нашата готовност да се подчиним на Божията воля вместо на нашата собствена."


Jul 11, 2022

Можем да сме толкова фокусирани върху нашата дестинация, че да пропуснем победите, които са част от пътуването.


Jul 4, 2022

Не създавайте война вътре във вас, като позволявате на осъдителните мисли на врага да ви контролират.